Gammelt minne

Setringen er forlengst slutt på Øskjevallseter, og mange av husene på setra har nå falt sammen, slik som det på bildet. Men fremdeles kan noen brukes til overnatting, og det finnes også nyere hytter her.

Gammelt minne

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Okt 2011

Utsikten fra Gjertrussen

Av Nina Didriksen

Helt vest på Krokskogen finner vi åsen Gjertrussen, og helt ytterst på kanten er utsikten storslått over Tyrifjorden og fjerntliggende fjell og marker. Men her er det ulendt og stup rett ned, så gå forsiktig!

14 Okt 2011

Definitivt høst

Av Erik Unneberg |

Bladene levner ingen tvil om hvilken årstid vi nå er inne i. Fortsatt er det litt grønnfarge igjen, men det er andre kulører som overtar mer og mer for hver dag som går.

14 Okt 2011

I blandingsskogen på odden

Av Erik Unneberg

Odden i sydenden av Dælivann er godt besøkt. Her er det mange ungdommer som har teltet opp gjennom årene, gjerne i forbindelse med gjeddefiske i vannet. Det er høst her nå, men fortsatt er vegetasjonen langs vannet ganske kraftig. På odden er det også en god blanding av furu- og bjerketrær. Bildet er tatt mot nord.