Dråpemønster på Østernvann

Om man bare tar seg tid, byr Østernvann på mye interessant - også i tåke. Her ved skrenten i østenden av vannet kondenserer tåka på trærne, faller ned, og danner et alltid skiftende mønster av bobler og konsentriske sirkler på vannflaten.

Dråpemønster på Østernvann

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Nov 2011

Stillest vann har dypest grunn

Av Odd Tore Saugerud

Etter syd-demningen i Østernvann flyter Østernvannsbekken flatt og stille et godt stykke. Det ser idyllisk ut, men en kryssing av bekken her betyr vannlinje nær livet og gjørme godt opp på leggene.

05 Nov 2011

Kløfta i Østernvannsbekken

Av Odd Tore Saugerud

Det er vanlig at o-løp syd for Østernvann har lagt inn kryssing av Østernvannbekken i dette området. Ingen enkel sak ved stor vannføring: Enten er bekken stri, eller så er den dyp som på bilde nr. 15044. Løsningen er å hoppe over kløfta bak i bildet. Ganske greit for den som er kjent, men denne detaljen er ikke på kartet.

05 Nov 2011

Høstvannføring i Østernvannsbekken

Av Odd Tore Saugerud

Bekken ut av Østernvann går stor for tiden. Ikke flomstor, men med bra høstvannføring. I de om lag 30 årene jeg har hatt mine treningsrunder i dette området, kan jeg nesten ikke huske at mark og stier har vært så gjennombløte og klinete som nå.