Vardetjern sett fra vest

Vardetjern ligger sydøst for selve Vardåsen, og er omkranset av myrer. I år er de ekstra bløte og lite trivelige å forsere. De forholdsvis få menneskene vi så i området holdt seg på de tørre ryggene og var mer opptatt av puls enn av utsikter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Nov 2011

Tung novemberdag over Vardetjern

Av Odd Tore Saugerud

I dag var det tungt høstlig ved Vardetjern. Bildet er tatt mot vest fra omtrent samme sted som bilde nr. 13021. Kanskje kan vi se frem mot steminger som på det bildet om en måneds tid i år også?

12 Nov 2011

En pensjonert slipestein

Av Odd Tore Saugerud

På hyttetunet på bilde nr. 15068 holder også denne slipesteinen til. Ikke funksjonsdyktig: Laverhavari, og sveiva går rundt uten at steinen følger med. Likevel ganske dekorativ med sitt belegg av mose og lav.

12 Nov 2011

Høyvogn midt i tjukke skauen

Av Odd Tore Saugerud

I kanten av hyttetunet på bilde nr. 15068 bor denne gamle høyvogna. Ikke går det vei hit, knapt nok kløvbar sti, og ikke har det vært jordvei i nærheten, men noen har likevel tatt seg bryet med å dra vogna opp hit. Forfallet er tydelig, og her har det ikke vært synlig vedlikehold, i alle fall ikke siden 2007.