Fjellvidde

Sørover i solskinn i løypa mellom Kråkstad og Bjerke skole.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

06 Mar 2010

Skitur i sola over dyrket mark

Av John Ambjørnrud

Skitur sørvestover i ettermiddagssol. Bildet er tatt i løypa Skotbu - Elvestad.

06 Feb 2011

Flott vinterkulturlandskap i Bjerke badet i sol

Av John Ambjørnrud

Flott utsikt sørover. Bildet er tatt fra skiløypa mellom Bjerke skole og Kråkstad.

27 Des 2011

Stup og ulendt lende som vern mot inntrengere

Av Odd Tore Saugerud |

Dette er fortsettelsen av steinmuren på bilde nr. 15426. Der terrenget var tilstrekkelig avvisende kunne mur og palisader gjøres lavere eller utelates. Murrestene omslutter et areal på om lag 120 da (600 meter nord-syd og 200 meter øst-vest). Et imponerende byggverk, som fortsatt kan følges i terrenget 1400 år senere.