Bruvoll

Bruvoll, nå inntatt av NCC og Statens Vegvesen i forbindelse med anleggarbeidene

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Jul 2002

Ny fjellskjæring ved Snellingshøgda

Av Haavard Martinsen

Her er motivet tatt mot Nannestadsiden for den nye veiforbindelsen mellom Grua og Gardermoen. Vi ser Snellingshøgda (612 moh) helt til høyre i bildet.

12 Jul 2002

Nye veiarbeider i marka ved Bruvoll

Av Haavard Martinsen

Det skal lages ny veiforbindelse mellom Grua og til Gardermoen. Her ser vi arbeidene ved Bruvoll, hvor den nye veien føres fram og skogsbilveien vil få nytt løp under brua.

12 Jul 2002

Veiskilting i Romeriksåsene

Av Haavard Martinsen

Lunner Almenning har en anderledes skilting av veier enn det vi er vant til å resten av Oslomarka. Men dette veidele - ikke langt fra Snellingen er riktig så godt.