Løype mot Jevnaker

Her, like nord for Stormyra, viser løypeskiltet vei til Jevnaker stedene Kinge (6 km), Klinkenberg (10 km) og Myrskogen (6 km) kan nås ved å følge løypen innover i bildet, og den går først til Halvorsrud.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

11 Feb 2012

Knirkesne og gode spor

Av Erik Unneberg

Jeg hadde gått fra Roa stasjon og kommet fra løypen som vises i nedre høyre bildekant da jeg var nesten fremme ved Kalvsjø, dit løypen som går innover i bildet går. Men jeg gikk - etter en pause i solskinnet - motsatt vei med Jonsrud og Stormyra som nye delmål. Føret var supert, med knirkesne og gode spor. VR40 og LF6 under ski med fin slip sikret godt feste og super glid. Gården vi ser midt i bildet, er Kalvsjøhagan.

13 Feb 2012

Mellom snøtunge graner

Av Thore Knudsen

Like før løypa Siridalsvegen – Aklangen når Vestre Morttjennet, svinger løypa – og selvsagt skiløperne – seg elegant mellom store graner.

13 Feb 2012

Løypekryss Nordre Morttjennet

Av Thore Knudsen

Løypekrysset ved Nordre Morttjennet sett mot nord. Løype 784 fra Vesle Byua kommer der fotografen står. Mot venstre svinger en kort løypestubb på 600 meter over til løype 976 Holtjennet – Aklangen, mot høyre går løype 785 til Almelihaugen. Løypekrysset er uten vegvisere.