Sikteplate på Fjellsjøkampen

I tårnet på Fjellsjøkampen er det to sikteplater, en mot nordvest (den på bildet) og en mot sørøst.

Sikteplate på Fjellsjøkampen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

17 Feb 2012

Vegvisere ved Blankputten

Av Thore Knudsen

En snau kilometer etter Abbortjennet finner en disse vegviserne. Grunnen til at de er satt opp, er at det i blant kommer opp ei løype fra Rognlisaga i Nord-Hurdal her. I denne svingen tangerer løypa til Fjellsjøkampen grensa mellom Hurdal og Østre Toten. Like før en kommer til dette punktet, kan en se en fordypning i terrenget på venstre hånd. Det er et bitte lite tjern, Blankputten. I bakgrunnen ser vi Bjønnåsen, 825 moh. Den toppen ligger i Østre Toten kommune og er en del av Fjellsjøkampen naturreservat.

17 Feb 2012

Snart på Fjellsjøkampen

Av Thore Knudsen

Siste stigning før toppen av Fjellsjøkampen er nådd. I bakgrunnen kan en skimte Synnfjellet.

17 Feb 2012

Løypekryss Abbortjenn

Av Thore Knudsen

Her går løype 979 fra Gjødingsætra (fra venstre inn i bildet) og løype 982 fra Vesle Damtjenn sammen i løype 980 mot Fjellsjøkampen.