Fiske i Pershusvannet

Merk at Pershusvann ikke dekkes av OFA-kortet, men dagskort for hele området koster 20 kroner i bommen nede i Svenodalen. Det er fin ørret i Pershus, men den kan være vanskelig å få. På bildet ses tydelig hvor stupbratt fjellsiden i Pershusfjellet egentlig er!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Aug 2002

Dammen i Pershusvannet

Av Steinar Kjærnsrød

De gamle steinkistedammene i Nordmarksvassdraget representerer verdifull kulturhistorie, som f.eks. denne dammen i Pershusvannet

30 Aug 2002

Finnstad sett fra andre siden av vannet

Av Steinar Kjærnsrød

Finnstad har en av de flotteste beliggenhetene av plassene i Marka, men dette er egentlig typisk for alle gamle finneplasser i Marka. Den mest maleriske beskrivelsen av Finnstad og Finntjern finner vi boka "Nordmarka og Krokskogen" av Gunnar Raabe, men den er for lang til å gjentas her!

30 Aug 2002

Uværet driver inn over Finntjern

Av Steinar Kjærnsrød |

Ti minutter etter at dette bildet ble tatt satte uværet inn med regnskyll, lyn og torden, og vi to fiskere ble veldig våte selv mellom tettvokste graner langs Finntjerns bredder. Finnstad på andre siden av vannet.