Kanotrafikk på Pershusvann

På sommerstid er det mest kanofarere som ferdes i området her, så vi var unntaket. Vi møtte sikkert 20 kanoister denne helgen, og det har blitt populært å padle gjennom Nordmarka fra Ølja til Maridalsvannet. Overfarten over Skarvvann, Buvann og Pershusvann er spesielt flott pga. Pershusfjellets ruvende tilstedeværelse.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Aug 2002

Fiske i Pershusvannet

Av Steinar Kjærnsrød |

Merk at Pershusvann ikke dekkes av OFA-kortet, men dagskort for hele området koster 20 kroner i bommen nede i Svenodalen. Det er fin ørret i Pershus, men den kan være vanskelig å få. På bildet ses tydelig hvor stupbratt fjellsiden i Pershusfjellet egentlig er!

30 Aug 2002

Dammen i Pershusvannet

Av Steinar Kjærnsrød

De gamle steinkistedammene i Nordmarksvassdraget representerer verdifull kulturhistorie, som f.eks. denne dammen i Pershusvannet

30 Aug 2002

Finnstad sett fra andre siden av vannet

Av Steinar Kjærnsrød

Finnstad har en av de flotteste beliggenhetene av plassene i Marka, men dette er egentlig typisk for alle gamle finneplasser i Marka. Den mest maleriske beskrivelsen av Finnstad og Finntjern finner vi boka "Nordmarka og Krokskogen" av Gunnar Raabe, men den er for lang til å gjentas her!