Kløfta mot Lusevasan

I nordenden av vannet Lusevasan fortsetter en kløft videre mot nord. Bortsett fra en svak sti i bunnen er det ikke spor av mennesklig aktivitet her. Bildet er tatt nær nordenden av kløfta i retning Lusevasan (sydover).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Apr 2012

Bleiktjern – enda en vernet idyll

Av Odd Tore Saugerud

Fra Lomtjern renner vannet til Bleiktjern, som har mange likhetstrekk med Lomtjern, men er om lag dobbelt så stort. Her var det både hekkende kanadagås og stokkand, folk som koste seg langs vannet, og naturligvis stort kvekkisorkester. Rødmerket skiløype fra Lusevasan går over vannet.

29 Apr 2012

Noen synger, andre elsker

Av Odd Tore Saugerud |

Frosk som parrer seg har vært mangelvare hittil i vår. Paddene har dominert fullstendig. Her i Lomtjern var det to frosker som så ut til å ha funnet hverandre og hvor den øverste gjorde alle de riktige bevegelsene. Men så kom den tredje, og så viste det seg at de var alle hanner.

29 Apr 2012

Utløpet av Lomtjern

Av Odd Tore Saugerud

Utløpet fra Lomtjern renner mot nord, men bøyer så av og renner inn i Bleiktjern. Også i Lomtjern var det kor av kvekkiser, hvor padder med lyse kvekk dominerte klart over de få froskene med mørkere lyd. På bildet svømmer en av paddene mot speilingen av solen.