Lusevasan – kjentmannsmerkepost 39 1992-94

Her ved utløpet i sydenden av Lusevasan lå kjentmannsmerkepost 39 perioden 1992-94. Det er ingen spor etter denne posten nå, men rester av et gammelt byggverk, formodentlig en klopp. Til nå har fotografen ikke funnet noen forklaring på navnet "Lusevasan".

Lusevasan – kjentmannsmerkepost 39 1992-94

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Apr 2012

Lusevasan

Av Odd Tore Saugerud

Vannet Lusevasan er langsmalt og ufremkommelig langs vestbredden, hvor det tildels er stup rett i vannet. Østsiden er slakere med bra sti og noen fine rasteplasser. Her i nordenden var det varm ettermiddagssol og som vanlig stort paddeorkester. Bekken fra Bleiktjern renner ned i en liten dal på vestsiden av vannet. Skiløypa går også i denne dalen.

29 Apr 2012

En vegg for bouldring

Av Odd Tore Saugerud

Helt i sydenden av kløfta mot Lusevasan er østveggen forberedt med tau for klatreaktiviteter. Ikke så høy, men med overheng kan den bli krevende nok.

29 Apr 2012

Fortsatt snøflekker i kløfta mot Lusevasan

Av Odd Tore Saugerud

Kløfta mot Lusevasan blir dypere og trangere mot syd. Her er fortsatt noen snøflekker.