Lusevasan – kjentmannsmerkepost 39 1992-94

Her ved utløpet i sydenden av Lusevasan lå kjentmannsmerkepost 39 perioden 1992-94. Det er ingen spor etter denne posten nå, men rester av et gammelt byggverk, formodentlig en klopp. Til nå har fotografen ikke funnet noen forklaring på navnet "Lusevasan".

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Apr 2012

Lusevasan

Av Odd Tore Saugerud

Vannet Lusevasan er langsmalt og ufremkommelig langs vestbredden, hvor det tildels er stup rett i vannet. Østsiden er slakere med bra sti og noen fine rasteplasser. Her i nordenden var det varm ettermiddagssol og som vanlig stort paddeorkester. Bekken fra Bleiktjern renner ned i en liten dal på vestsiden av vannet. Skiløypa går også i denne dalen.

29 Apr 2012

En vegg for bouldring

Av Odd Tore Saugerud

Helt i sydenden av kløfta mot Lusevasan er østveggen forberedt med tau for klatreaktiviteter. Ikke så høy, men med overheng kan den bli krevende nok.

29 Apr 2012

Fortsatt snøflekker i kløfta mot Lusevasan

Av Odd Tore Saugerud

Kløfta mot Lusevasan blir dypere og trangere mot syd. Her er fortsatt noen snøflekker.