Et lite skogstjern med uvanlig innhold

Et typisk lite skogstjern, flytetorver langs mesteparten av strendene, for det meste brådypt, innløp og utløp som sig gjennom mose. Brunt vann med et yrende liv av vanninsekter, mange store vannkalver. Men i tillegg en rødlistet beboer: stor salamander, bare 12-13 cm lange, se bilde nr. 16474 og bilde nr. 16475.

Et lite skogstjern med uvanlig innhold

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Mai 2012

Lysegrønt ved Stein gård

Av Erik Unneberg

Kulturlandskapet ved Stein gård er nå blitt lysegrønt, noe vi ser her langs stien som leder mot det flotte terrenget på Nordre Kolsås. Om vinteren går det en skiløype til Kolsås skisenter akkurat her, se bilde nr. 13437.

01 Mai 2012

Flott 1. mai i Drøbak

Av Eivind Molde

1. mai kom med sol og varme, og på torget i Drøbak var det folksomt også etter at dagens arrangementer var over. Ingen grunn til å trekke innendørs nå!

01 Mai 2012

Byggearbeid på Ramme gård

Av Eivind Molde

Ramme gård tiltrekker seg besøkende, selv om kafeen (midt i bildet) er stengt i dag. For tiden pågår det store byggearbeider på gården. Rederarvingen Petter Olsen, som eier Ramme, bygger et gårdshotell og kultursenter som skal være klart om nøyaktig ett år. Det skal bl.a. huse et billedgalleri med verker av Edvard Munch.