Stor salamander, hann, i parringsdrakt

«Hann av den svært sjeldne og utrydningstruede store vannsalamanderen i praktdrakt, hvor hannene kjennetegnes av den store ryggkammen og halekammen, adskilt av fordypningsbuen ved haleroten. -...- Ikke noe vanlig bilde og ikke noen vanlig art. Portrett som viser karaktertrekkene bra, der et av kjennetegnene også er den ru huden.» (Ketil Knudsen, naturfotograf++). Grums er en naturlig del av dens habitat, så det må man bære over med.

Stor salamander, hann, i parringsdrakt

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Mai 2012

Et lite skogstjern med uvanlig innhold

Av Odd Tore Saugerud

Et typisk lite skogstjern, flytetorver langs mesteparten av strendene, for det meste brådypt, innløp og utløp som sig gjennom mose. Brunt vann med et yrende liv av vanninsekter, mange store vannkalver. Men i tillegg en rødlistet beboer: stor salamander, bare 12-13 cm lange, se bilde nr. 16474 og bilde nr. 16475.

03 Mai 2012

Lysegrønt ved Stein gård

Av Erik Unneberg

Kulturlandskapet ved Stein gård er nå blitt lysegrønt, noe vi ser her langs stien som leder mot det flotte terrenget på Nordre Kolsås. Om vinteren går det en skiløype til Kolsås skisenter akkurat her, se bilde nr. 13437.

01 Mai 2012

Flott 1. mai i Drøbak

Av Eivind Molde

1. mai kom med sol og varme, og på torget i Drøbak var det folksomt også etter at dagens arrangementer var over. Ingen grunn til å trekke innendørs nå!