Maistemning på Bruløkka

Bruløkka var tidligere en gammel seter langs Kongeveien fra Kleivstua og ned i Lommedalen. Den ligger 430 moh., og i disse dager springer løvet ut i det store tuntreet på tomten. Et vakkert syn!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Mai 2012

Dypt ned fra Krokskogen til Ringeriksbygdene

Av Kjersti von Krogh

Krokkleiva er ett av mange dype skar som munner ut fra Krokskogen og ned på Ringerikssiden. Ferdselen over Krokskogen har i uminnelige tider gått gjennom disse skarene. Fra Kleivstua til Sundvollen er det et fall på drøye 300 meter.

22 Mai 2012

Forsommerdag på den gamle setervollen

Av Kjersti von Krogh

Øskjevallsetra var en av mange store setervoller på Krokskogen. Overalt var det liv og husdyr, og for turfolk var det mulig å få kjøpt melk og rømme. I dag bærer stedet preg av et sørgelig forfall, mange av de eldste husene har rast sammen. Et par hus er vedlikeholdt og brukes som feriested. Setervollen ligger ellers vakkert til med utsikt mot Gyrihaugen og Løvlia.

21 Mai 2012

Forsommermorgen på Klekken

Av Erik Unneberg

Klekken er et fint utgangspunkt for turer sydover mot Ringkollen. Denne morgenen strålte solen og ga bud om at dagen kom til å bli flott.