Sauer i Kuvelia

Ingen kan klage på utsikten disse sauene har. Vi er på veien nord for Oppkuven og ser mot Flåtavannene i nord-vest.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Jun 2012

Utsikt over Hurdal

Av Thore Knudsen

Hvis en går fra høyeste punkt på Brenntoppen og mot den nordre delen, kommer en øverst i et hogstfelt der en har flott utsikt over store deler av Hurdal.

17 Jun 2012

Askekaller langs Kirkeveien

Av Erik Unneberg |

I Askers kommunevåpen er det tre såkalte askekaller. I kommunen ble askene i tidligere tider beskåret temmelig hardt fordi man benyttet avkappede kvister som dyrefor. Kun stammene ble da stående igjen. Bildet er tatt på sykkeltraseen mellom Asker og Jansløkka skole. Vi ser litt av Asker kirke til høyre på bildet.

17 Jun 2012

Asker stasjon

Av Erik Unneberg

Asker togstasjon er den femte største i landet målt i passasjertrafikk, og er et fint utgangspunkt for å komme seg inn i Marka. Bussterminalen er også plassert her. Det går sykkeltraseer både nordover mot for eksempel Semsvannet i Vestmarka og sydover mot Kjekstadmarka.