Foreningen ØX på jobb ved Elvåga

Torsdag 21. juni reparerte Foreningen ØX brua over sundet mellom Søndre og Nordre Elvåga i Østmarka. Materialer var kjørt frem av Vannverket, som er ansvarlig for Elvåga som drikkevannskilde. Over dette sundet er det både blåmerket sti og rødmerket skiløype.

Foreningen ØX på jobb ved Elvåga

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Jun 2012

Trillesti mot Knappa

Av Torgeir Stenstad |

Gullende sol, grønt gress og blomster. Trillestien fra Langlia mot Fyllingen går i sakte motbakke og en del røtter og steiner gjør at det ikke bare er enkelt.

20 Jun 2012

Sauer i Kuvelia

Av Torgeir Stenstad |

Ingen kan klage på utsikten disse sauene har. Vi er på veien nord for Oppkuven og ser mot Flåtavannene i nord-vest.

20 Jun 2012

Utsikt over Hurdal

Av Thore Knudsen

Hvis en går fra høyeste punkt på Brenntoppen og mot den nordre delen, kommer en øverst i et hogstfelt der en har flott utsikt over store deler av Hurdal.