Bukkeblad i Store Grytas nordende

I nordenden går vannet over i siv og bredt bekkeløp omgitt av grasmyr med spredte blomster. På veien hit har vi passert vannets østligste punkt, som var kjentmannspost 31 1990-92. Rimeligvis finnes det ikke spor etter selve posten nå lenger, men vi er enda et kjentmannsted nærmere å finne alle postene siden 1990.

Bukkeblad i Store Grytas nordende

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Jun 2012

Store Gryta på sitt smaleste

Av Odd Tore Saugerud

Omtrent midt på Store Gryta i retning nord/syd stikker en liten flat tange ut i vannet. Her er det fin utsikt mot nord med vannets eneste øy og mer rasmark.

22 Jun 2012

En fargerik urd

Av Odd Tore Saugerud

Rasområdene langs østsiden har mye løs og forholdsvis liten stein, og er ingen fornøyelse å ta seg frem i. Men langs vannkanten er det ryddet litt, og fargene i urda er verdt å nyte. Dette ligner på bilder av rødberglav, som vokser på kalkholdig fjell.

22 Jun 2012

Her er det stopp?

Av Odd Tore Saugerud

Slik ender tømmerveien på østsiden av Store Gryta. Utsikt mot bratt og tettvokst li med rasmark, ingen sti på kartet. Men opp skrenten går det likevel et tråkk, som fortsetter helt til nordenden av vannet.