Grisputtens utløp mot syd

Dette er starten på bekken mot Revlitjern og videre mot Alunsjøen. Ikke store saken, men med gule vannliljer og myrull. H. O. Christophersen anfører at Gris(e)putten har fått navnet sitt av at det her vokste myrkongle og bukkeblad. Bukkeblad fant vi, men ikke myrkongle. Bilde nr. 16769 viser myrkongle, men det bildet ble tatt ved Dælivann.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Jun 2012

Bukkeblad i Store Grytas nordende

Av Odd Tore Saugerud |

I nordenden går vannet over i siv og bredt bekkeløp omgitt av grasmyr med spredte blomster. På veien hit har vi passert vannets østligste punkt, som var kjentmannspost 31 1990-92. Rimeligvis finnes det ikke spor etter selve posten nå lenger, men vi er enda et kjentmannsted nærmere å finne alle postene siden 1990.

22 Jun 2012

Store Gryta på sitt smaleste

Av Odd Tore Saugerud

Omtrent midt på Store Gryta i retning nord/syd stikker en liten flat tange ut i vannet. Her er det fin utsikt mot nord med vannets eneste øy og mer rasmark.

22 Jun 2012

En fargerik urd

Av Odd Tore Saugerud

Rasområdene langs østsiden har mye løs og forholdsvis liten stein, og er ingen fornøyelse å ta seg frem i. Men langs vannkanten er det ryddet litt, og fargene i urda er verdt å nyte. Dette ligner på bilder av rødberglav, som vokser på kalkholdig fjell.