Orkideer ved Grisputten

På nordsiden Grisputten er det et ganske stort område med orkideer og blåfjær. Orkideene på bildet ser ut til å være av arten engmarihånd, men ikke samme underart som vist på bilde nr. 14434. På bildet kan også en blomst av arten blåfjær skimtes. I tillegg var det blader av flekkmarihånd, men ingen blomster enda.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Jun 2012

Myrkongle ved Dælivann

Av Odd Tore Saugerud |

Myrkongle i blomst ved Dælivann.

22 Jun 2012

Grisputtens utløp mot syd

Av Odd Tore Saugerud

Dette er starten på bekken mot Revlitjern og videre mot Alunsjøen. Ikke store saken, men med gule vannliljer og myrull. H. O. Christophersen anfører at Gris(e)putten har fått navnet sitt av at det her vokste myrkongle og bukkeblad. Bukkeblad fant vi, men ikke myrkongle. Bilde nr. 16769 viser myrkongle, men det bildet ble tatt ved Dælivann.

22 Jun 2012

Bukkeblad i Store Grytas nordende

Av Odd Tore Saugerud |

I nordenden går vannet over i siv og bredt bekkeløp omgitt av grasmyr med spredte blomster. På veien hit har vi passert vannets østligste punkt, som var kjentmannspost 31 1990-92. Rimeligvis finnes det ikke spor etter selve posten nå lenger, men vi er enda et kjentmannsted nærmere å finne alle postene siden 1990.