Grisputtens utløp mot nordvest

Dette ubetydelige siget er starten på bekken mot Store Gryta og videre til Maridalsvannet. Ikke mye å snakke om, men allerede der den krysser stien litt vest for putten er den på omtrent samme størrelse som den mot syd. Om komprimeringen til Markadatabasen er vennligsinnet, kan man på bildet skjelne engmarihånd, blåfjær, bukkeblad og myrull. En overoptimistisk fisker finnes også, for her er fisk som er minst 10 cm lang.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Jun 2012

Orkideer ved Grisputten

Av Odd Tore Saugerud |

På nordsiden Grisputten er det et ganske stort område med orkideer og blåfjær. Orkideene på bildet ser ut til å være av arten engmarihånd, men ikke samme underart som vist på bilde nr. 14434. På bildet kan også en blomst av arten blåfjær skimtes. I tillegg var det blader av flekkmarihånd, men ingen blomster enda.

03 Jun 2012

Myrkongle ved Dælivann

Av Odd Tore Saugerud |

Myrkongle i blomst ved Dælivann.

22 Jun 2012

Grisputtens utløp mot syd

Av Odd Tore Saugerud

Dette er starten på bekken mot Revlitjern og videre mot Alunsjøen. Ikke store saken, men med gule vannliljer og myrull. H. O. Christophersen anfører at Gris(e)putten har fått navnet sitt av at det her vokste myrkongle og bukkeblad. Bukkeblad fant vi, men ikke myrkongle. Bilde nr. 16769 viser myrkongle, men det bildet ble tatt ved Dælivann.