Uveisomt sydover i Styggdalen

Terrenget sydover i Styggdalen fra Styggvannet varierte mellom bevokst urd, mosegrodde steiner i vann og bløt myr. Ikke særlig fremkommelig, fremdrift ca. 1 km/t. På kartet er det her tegnet sti.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Jun 2012

Sydenden av Styggvannet

Av Odd Tore Saugerud

Tilbake ved vannkanten i sydenden av Styggvannet er alt idyll igjen. Her er ingen spor etter at vannet har vært oppdemmet. Turen ned hit var ingen idyll, men med o-kart M 1:10 000 var det mulig å navigere mellom skrentene til et lite tråkk som førte ned i dalen igjen.

27 Jun 2012

Så var det ikke mulig å følge vannkanten videre

Av Odd Tore Saugerud

På vestsiden av Styggvannet er det er mulig å ta seg frem nordfra på et tråkk langs vannkanten. Men her ved dette stupet som går rett til vanns er det slutt. Tråkket går her bratt opp skrålia nesten til foten av kantstupet, og forsvinner så blant skrenter og grankratt.

27 Jun 2012

Styggdalsterreng

Av Odd Tore Saugerud

Om Styggvannet ikke er stygt, så er terrenget rundt vannet og ellers i Styggdalen det for den som vil ferdes der. Bildet viser typisk vestsideterreng, med store steinblokker og urd tildels tett bevokst med gran. Øverst i bildet kan et av de store kantstupene skimtes.