Steindemningen ved Skøyenputten

Tvers over utløpsbekken fra Skøyenputten, et stykke fra selve vannet, ligger det en dobbel steinmur i skogen. Dette er en demning fra 1876, bygget for å forsyne Bryn Mølle med driftsvann. Hovedreservoaret for mølla var Østensjøvannet. Dette fikk igjen vann fra bl.a. Skøyenputten. Demningen utvidet Skøyenputten til også å omfatte myrene nord for selve vannet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Jul 2012

Avlingen høstet

Av Eivind Molde

Avlingen er høstet. Om den ennå ikke er i hus, så er den i hvert fall godt emballert. Bildet er tatt på Gulstad.

03 Jul 2012

Fundingrud

Av Eivind Molde

Grusveien ved Fundingrud er en utmerket sykkelvei på denne tiden av året. Men nede i svingen til venstre står en skiltstake som minner oss om at her er det også flere turmuligheter vinterstid. Bl.a. går det løype over jordene mot høyre - i retning Hokholtdammyra og Granerud.

03 Jul 2012

En gammel veiviser

Av Odd Tore Saugerud

bilde nr. 16811 kan et lyseblått skilt skimtes i bakgrunnen til venstre. Tilsynelatende uten grunn, for det er ingen spor etter sti eller løype i området. Men på o-kartet fra 1960-tallet var det tegnet en tydelig sti nettopp her. Skiltet i galvanisert plate viste vei mot Dikemark, men peker nå i retning ROS-hytta.