Tveiterfossen i god sommervannføring

Tveiterfossen avslutter Gupuelvas løp til Semsvannet. Det har tidligere vært to sagbruk i tilknytning til fossen.

Tveiterfossen i god sommervannføring

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Jul 2012

Knotfabrikken på Tveiter

Av Odd Tore Saugerud

Dette nokså særpregede byggverket står langs veien øst for Tveiter. Her var det knottfabrikk under krigen 1940-45. Knott er kortkuttet og finkløyd ved som ble brukt til å lage drivgass for biler i et generatoranlegg som satt på bilen eller som hang etter på en tilhenger. Ga dårlig motoreffekt, krevde store volum av knott og mye vedlikehold, men var eneste alternativ i en tid da bensin stort sett bare var tilgjengelig til krigsformål.

08 Jul 2012

Mobråtan en regntung dag

Av Odd Tore Saugerud

Helt stilt for folk på Mobråtan i dag. Restaureringen av annekset, se bilde nr. 4874 fra 2005, er forlengst fullført, og plassen ser nymalt og velholdt ut. Men over inngangspartiet på hovedhuset har taksteinene ugjort seg, og lekkasje med råteangrep kan være rundt hjørnet.

08 Jul 2012

Øvre klopp over Gupuelva, bygd 2002

Av Odd Tore Saugerud

Der blåstien krysser elva syd for Gupu har Fløyta blitt til Gupuelva, og går ganske friskt etter 28,5 mm døgnnedbør. Selv om det er langt fra flom, er det greit med en solid klopp. Vått over alt, dråper på gras og blader, og så høy luftfuktighet at det dannet seg tåke over elva.