Villroser blomstrer ved Kølabånn

Sett fra nord med blomstrende villroser i forgrunnen er Kølabånn en skikkelig idyll også i trykkende gråvær.

Villroser blomstrer ved Kølabånn

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Jul 2012

Velholdt på Kølabånn

Av Odd Tore Saugerud

I dag ser plassen Kølabånn både velholdt og velpleiet ut, med nyklipt eng og bærhage fri for ugras. Ved nærmere ettersyn viser det seg at alle vinduer i hovedhuset er kledd med bord på innsiden, sikkert for å holde ubudne gjester ute. Siden 2004, se bilde nr. 3326, har både flaggstang og elghorn på gavlveggen forsvunnet.

08 Jul 2012

Stille på Svensrud i dag

Av Odd Tore Saugerud

Ingen mennesker å se på Svensrud i dag, men traktorspor og traktoregg langs jordekanten viser at her er det fortsatt aktivitet. Høysommers er bygningene stort sett gjemt bak frodige lauvtrær.

08 Jul 2012

Tveiterfossen i god sommervannføring

Av Odd Tore Saugerud

Tveiterfossen avslutter Gupuelvas løp til Semsvannet. Det har tidligere vært to sagbruk i tilknytning til fossen.