Tonekollens østside: skogsinteriør med stein

Midtre Kytetjern øst for Tonekollen var søndagens andre mål. Det går ingen sti fra Tonekollen og dit, og det gir både utfordringer og fine naturopplevelser i en vernet og stort sett urørt natur. Her en bregnebegrodd stor stein og et bekkesig i mosen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Jul 2012

Tonekollen: utsikt mot vest

Av Odd Tore Saugerud

Sol og blå himmel slik som bilde nr. 16980 viser, skulle gi flotte utsyn og bilder fra Tonekollen. Men etter hvert kom det dis, og himmelen ble sølvgrå. Likevel blinker Tonevann i forgrunnen, mot horisonten kan man skjelne Jonsknuten, og i første blåne Haukåsens hvite kuppel og dobbeltprofilen til Kolsås.

29 Jul 2012

Tonekollen: ryggen mot syd

Av Odd Tore Saugerud |

Kjentmannshåndboken 1990-92 presenterer Tonekollen som «Høyeste toppen i området med flott utsikt». Og det er nok riktig, selv om det er bedre utsiktspunkter enn selve toppunktet, der kjentmannsposten lå. Dette bildet viser ryggen mot syd, hvor man kan skimte Mosjøen og Tonevann mellom furuene.

29 Jul 2012

Villdalen

Av Odd Tore Saugerud

Dalen mellom Tonekollen og Vesle Tonekollen heter Villdalen, og ser ut til å leve opp til navnet. Trang og gjenvokst, med en stuprekke på østsiden virker den ikke særlig turvennlig. På gamle kart er det antydet en traktorvei der, men den så vi ikke spor etter.