Blankvannsbråtan: Denne uken er det tistel og mjødurt som gjelder

Blomsterprakten ved noen av markaplassene er velkjent for markavandrere. Her ved Blankvannsbråtan ser det ut som ren villeng i starten av august, men likevel vel verdt et bilde.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Aug 2012

Trepram: sunket eller 'til trutning?

Av Odd Tore Saugerud

Blankvann var pur idyll denne første augustdagen i 2012. En ekte trepram gir inntrykk av gamle dager. Litt kuriøst at den er fortøyd til rødmerkingen, og at det er en ganske stor stim med småfisk bak stråene i forgrunnen. Med konvertering til sort/hvitt og litt behandling i Photoshop blir bildet mer 1950-talls enn fra 2012.

01 Aug 2012

Karussputten: et fredet myrtjern

Av Odd Tore Saugerud |

Sydvest for Blankvann ligger et lite naturreservat bestående av tjernene Karussputten og Lustjernet og myra mellom disse. Karussputten var kjentmannspost i 1990-92, og posten lå på vestsiden av tjernet. Bildet er tatt derfra. På det ukomprimerte bildet kan man i dalen i bakgrunnen se kraftledningen ved Blanksvannbråtan.

31 Jul 2012

Kalkovnen på Ringi: ovnens innside

Av Odd Tore Saugerud |

Bilde nr. 14115 viser kalkovnen på Ringi sett fra utsiden og gir en kort beskrivelse av ovnens historie. Her viser Atie innsiden til Mans (NL), og forklarer hvordan ovnen ble bygd opp og fyrt mens det var drift her. I bakgrunnen utvikler et av sommerens kraftige regnskyll seg, dette også med innslag av skikkelige tordenskrall.