Vardåsen i Østmarka: utsikt 'fra nordvestre topp

Kjentmannshåndboka 1992-94 sier at Vardåsen er en av Østmarkas høyeste og fineste utsiktstopper, og at posten derfor bør tas på en klar dag. Denne utsikten mot vest fra den nordvestre delen av åsen var den fineste vi kunne finne. Rødt, blomstrende gras i hogstfeltene gjør seg bra med blå himmel.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Aug 2012

Holtoppsetra: setervollen

Av Odd Tore Saugerud

Foruten grunnmuren til venstre i bildet viser setervollen at her har det vært folk og aktivitet. Det var et glimt av denne fra en knaus på oversiden som gjorde at vi fant ut hvor vi skulle lete. Men vollen gror igjen, og skogen skjuler nå rydningsrøysene som det er ganske mange av rundt vollen.

03 Aug 2012

Holtoppsetra: grunnmur og kjentmannspost 1990-92

Av Odd Tore Saugerud |

Av Holtoppsetra står bare grunnmuren igjen. Seter fra omkring 1800, senere husmannsplass for gården børter fra ca. 1815 til 1890. Plassen ligger i et ganske utilgjengelig område, og ble brukt som et senter for Enebakkgutta i Hjemmefronten under krigen.

03 Aug 2012

Mot Holtoppsetra: Den riktige, gamle blåstien er funnet!

Av Odd Tore Saugerud

Det hjelper ikke å merke blåsti til Holtoppsetra når stien ikke går innom setra. I området ved setra ble det anlagt traktorvei og utført flatehogst rett før 1990. Senere ble også blåstien lagt om. Den riktige, gamle blåstien til setra kan finnes ved å følge traktorveien videre i retning Veng Riksvei 120 fra veiviseren ved traktorveien og se etter spor av blåmerker i et søkk på høyre side.