Myra nord for Svartputt: brede grøfter etter torvdrift

O-kartet antyder et ganske tett system av grøfter i myra nord for Svartputt. I virkeligheten er det enda flere og bredere grøfter, slik som den i forgrunnen på bildet. Her kan man fortsatt gå ordentlig «i sta», men bjørkekrattet skjuler mye av de mindre grøftene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Aug 2012

Gjemt og glemt: ruin av torvtørkehus ved myra nord for Svartputt

Av Odd Tore Saugerud

O-kartet antyder to små ruiner nord for Svartputt. Her er den største, en røys med bølgeblikkplater over råtne bjelker, og ganske forseggjorte støpte fundamenter. Typisk for torvtørkehus. Det andre lenger nord er av samme slag, men enda mer forfallent.

19 Aug 2012

Åstjern: et av vannene i Kjekstadmarka

Av Odd Tore Saugerud

I forhold til f.eks. Østmarka er det få vann i Kjekstadmarka. Åstjern ca. 400 meter nordvest for Fuglemyr er ett av disse. Ikke stort, 200 meter langt, dvs. nærmest en stor myrputt, men dekorativt i fint vær og motlys.

19 Aug 2012

Tørråsen: snauhogst og utsikt

Av Odd Tore Saugerud

Nordsiden av Kjekstadmarka er preget av mange og store hogstfelt. Med høstfarget gress er de ganske dekorative, og de byr også på fine utsikter før de gror igjen med kratt. I horisonten her fra venstre (vest) Kraftkollen, Furuåsen, Hagahogget, Skaugumsåsen og Tryvannshøgda. Mellom Kraftkollen og Furuåsen skimtes Solli gård, og slottet på Dikemark stikker opp foran høyre side av Skaugumsåsen.