«Delefurua» ved Åstjern 2012

«Delefurua», eller Ulvenfurua som den også blir kalt, ligger rett sydvset for Åstjern. Her møtes grensene fil tre gårder, tre kommuner, to fylker, og to bispedømmer. Kjentmannspost 1992-94 og 2002-04. Men hvilken furu er «Delefurua»? Bildet fra i dag viser at det foran den høye stubben står en merkestein med bolt, og at både den og stubben er rødmerket. Dette indikerer at stubben er restene av «Delefurua». Bilde nr. 17058 viser situasjonen i 2003.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Aug 2012

Svartputt: en liten idyll i fint vær

Av Odd Tore Saugerud

Svartputt er omtrent like stort som Åstjern, og ligger ca. 500 meter vest for dette. Navnet tyder på et heller dystert vann, men i sol og med hvite vannliljer ser det ganske innbydende ut.

19 Aug 2012

Myra nord for Svartputt: brede grøfter etter torvdrift

Av Odd Tore Saugerud

O-kartet antyder et ganske tett system av grøfter i myra nord for Svartputt. I virkeligheten er det enda flere og bredere grøfter, slik som den i forgrunnen på bildet. Her kan man fortsatt gå ordentlig «i sta», men bjørkekrattet skjuler mye av de mindre grøftene.

19 Aug 2012

Gjemt og glemt: ruin av torvtørkehus ved myra nord for Svartputt

Av Odd Tore Saugerud

O-kartet antyder to små ruiner nord for Svartputt. Her er den største, en røys med bølgeblikkplater over råtne bjelker, og ganske forseggjorte støpte fundamenter. Typisk for torvtørkehus. Det andre lenger nord er av samme slag, men enda mer forfallent.