Naturvernområde i Vardåsmarka

Åbortjern (Ormtjern) var tidligere privat vannforsyningskilde til Drengsrud gård og andre som bodde i området. Tjernet ligger i Oppsjømyrene naturreservat, og er et rikt myrområde med meget interessant og variert vegetasjon med flere sjeldne arter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Aug 2012

Trening i grønne omgivelser

Av Erik Unneberg

Det vokser godt langs stien mellom Bogstadvannet og det nedlagte Fossum bruk. Her bør syklistene holde lav fart, for sikten er ikke den beste.

19 Aug 2012

Utsikt en konge verdig

Av Line Mork

I hugstfeltet i sydhellingen av Sandbekkmana varmer sola godt, og utsikten er upåklagelig. Det vet skogens konge å sette pris på. I dag bar det flere tydelige spor etter at elgen hadde kost seg, blant annet var gress og strå lagt flatt der bildet er tatt. I bakgrunnen ser vi Kikut-massivet. Det går ikke stier opp på Sandbekkmana, men fra skogsbilveien som fører til Hundtjern er det relativt greit å ta seg rett opp.

19 Aug 2012

«Gørrhøl» i Fuglemyr: så langt, men ikke lenger

Av Odd Tore Saugerud

Fuglemyr ligger i retning nord/sør, og er sammen med fortsettelsen Kavlebrumyr nær 600 meter lang. Nå er det ingen spor av en kavlebru lenger, bare flytetorv/mose med store «gørrhøl» innimellom. Her har Atie balansert seg frem til østsiden av Fuglemyr, men så er det stopp og det blir en lang omvei mot syd. Selv i moseområdene risikerer man å «gå i sta» omtrent til knærne i en sky av illeluktende metan. Men vi kom over!