«Delefurua» ved Åstjern 2003

Bilde nr. 17052 som viser «Delefurua» 2012 synes å vise at den høye stubben er restene av «Delefurua». Dette bildet fra 2003 viser at kjentmannsposten 2002-04 sto på furua bak stubben. Den furua har ingen synlig merking på noen av bildene. Også på de to bildene jeg har fra 2003 kan det skimtes noe rødt på bakken foran stubben. Det ville vært interessant å vite hvordan det så ut her da «Delefurua» var kjentmannspost 1992-94.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Aug 2012

Hjemtur over Vardåsen

Av Kjersti von Krogh

Vardåsen i Asker ligger 349 moh. med vid utsikt mot Oslofjorden og som her mot åsene i Vestmarka.

17 Aug 2012

Naturvernområde i Vardåsmarka

Av Kjersti von Krogh

Åbortjern (Ormtjern) var tidligere privat vannforsyningskilde til Drengsrud gård og andre som bodde i området. Tjernet ligger i Oppsjømyrene naturreservat, og er et rikt myrområde med meget interessant og variert vegetasjon med flere sjeldne arter.

19 Aug 2012

Trening i grønne omgivelser

Av Erik Unneberg

Det vokser godt langs stien mellom Bogstadvannet og det nedlagte Fossum bruk. Her bør syklistene holde lav fart, for sikten er ikke den beste.