Nilsehula

Nilsehula er en typisk østmarkhule, dannet av store steinblokker. Den ligger i Tjuvdalen, en liten dal mellom Nilsåsen og Svarvestolsbrenna, ca. 20 meter øst for den lille bekken i dalbunnen. Den var kjentmannspost 1994-96, og håndboken gir god beskrivelse av hvordan den enklest kan finnes, men inntegningen på kartet er unøyaktig. Nøyaktig GPS-posisjon er (06)0787 (66)3784. Interiøret i Nilsehula må vel sies å være enkelt: et åpent ildsted med en sprekk mellom to steinblokker som pipe, en (tørke-?) stang, noen kvister, og noen til dels mosegrodde vedkubber som også kan tjene som stoler. Det er ikke lett å gjette seg til når hula sist var i bruk.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Aug 2012

Skiløypa over Nilsåsen ligger nede

Av Odd Tore Saugerud

Skiløypa fra Nordre Skytten og nordøstover over Nilsåsen var beryktet. Den fulgte stort sett blåstien og var grei nok til fots på snøfattige vintre. Jeg har gått den flere ganger under slike forhold. Nå er den nedlagt, og rødmerkingen er malt over med barkebrunt.

21 Aug 2012

Vass-slirekne på nærmere hold

Av Odd Tore Saugerud |

Bilde nr. 17064 viser forekomster av vass-slirekne på langt hold. På dette bildet er det noen eksemplarer som er nærmere og som er fotografert med svakt teleobjektiv. Typisk er lange stengler, flytende blad og opprette tette aks av lyserøde blomster. Uvanlig høy sommervannstand i Elvåga gjorde det umulig å få detaljerte nærbilder.

21 Aug 2012

Sør-Elvåga: stup og vass-slirekne

Av Odd Tore Saugerud

Typisk Østmarka med stup som går rett til vanns. Vass-slirekne hører også med i Østmarka, finnes f.eks. også i Nøklevanns nordende. Planten er en indikator på grunne i vannet.