Øskjevallseter 2012: gammelt hus, dekorative takstein

Dette er samme hus som det på bilde nr. 9300 fra september 2008. Her er ikke forfallet så tydelig, og taket holder fortsatt ganske bra stand. Taksteinene med ulike typer lav er meget dekorative, og kunne nesten fortjene et eget bilde.

Øskjevallseter 2012: gammelt hus, dekorative takstein

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Aug 2012

Øskjevallseter 2012: et hus som er i ferd med å legge seg

Av Odd Tore Saugerud

Dette er samme hus som det helt til venstre på bilde nr. 7062 fra 2007. Ganske stort, sannsynligvis en eller annen type uthus. Også her er forfallet i løpet av fem år tydelig, selv om den delen av huset hvor taket fortsatt er på plass, holder bra stand. Granskogen bak huset gjemmer den fantastiske utsikten mot Gyrihaugen og Lauvliseter som håndboken fra 1992-94 fremhever. Et sted på setervollen kunne man fremdeles skimte Gyrihaugens profil mellom trærne.

27 Aug 2012

Øyenstikker på varm tømmervegg

Av Odd Tore Saugerud |

Denne varme sensommerdag var det fortsatt et summende insektliv. Denne store øyenstikkeren hadde tatt en pause ved et av vinduene i det nærmeste huset til venstre for flagget på bilde nr. 7062. Den var så avslappet at det var mulig å ta et nærbilde med vidvinkelobjektiv bare man beveget seg meeeget langsomt.

27 Aug 2012

Øskjevallseter 2012: et studie i forfall

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet viser en oversikt over Øskjevallseter sett fra fra sydvest en strålende sensommerdag 2012. Det er interessant å sammenligne det med bilde nr. 7062, som viser setra sett fra omtrent samme sted 17. mai 2007. Halvparten av det nærmeste huset til venstre for flagget har rast fullstendig sammen, og på huset rett over flaggstanga har halve taket rast sammen, døra har mistet feste og fungerer nå som sauestengsel.