Øskjevallseter 2012: oversikt og status

Dette bildet, tatt fra nordvest, sammen med bilde nr. 17094, tatt fra sydvest, gir en oversikt over de mest sentrale av de gamle bygningene på setra og gir en slags status for tilstanden i august 2012.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Aug 2012

Øskjevallseter 2012: takløs, salrygget og snart overvokst

Av Odd Tore Saugerud

Dette er samme hus som det på bilde nr. 9299 fra september 2008. Fra skjevt, men oppreist, til liggende i løpet av fire år viser hvor fort forfallet kan øke. Det er god grunn til å følge med på og dokumentere slike kulturminner som setergrender. En dag er de bare vekk.

26 Jul 2008

Bjørntjernet (Krokskogen): enda en urgammel kjentmannspost

Av Odd Tore Saugerud |

Bilde nr. 17098 viser en urgammel kjentmannspost på Øskjevallseter av typen for kvittering med stempel. Dette bildet, tatt med mobiltelefon, viser enda en slik. Den ble funnet i juli 2008 i myra syd for Bjørntjernet i forbindelse med Flaggspretten turorientering. Bjørntjernet ligger 800 meter rett nord for Mustadkroken. Om noen skulle ha mer informasjon om den første serien med kjentmannsposter eller håndbøker fra denne ville fotografen sette stor pris på å få vite om det, e-mail oddtsaug@online.no.

27 Aug 2012

Øskjevallseter: urgammel kjentmannspost

Av Odd Tore Saugerud |

Dette er samme hus som det på bilde nr. 17097 og på bilde nr. 7300. I teksten til bilde nr. 7300 antydes det at kjentmannsposten er fra begynnelsen av 1990-tallet. Det er riktig at Øskjevallseter var kjentmannspost i perioden 1992-94, men da lå posten der blåstien fra Bruløkka kom inn på setervollen, og postene så ut som den på bilde nr. 15445, som er fra nettopp denne perioden. Så kjentmannsposten på huset er nok enda eldre og fra den serien kjentmannsposter som ifølge håndboken fra 1990-92 startet i 1962. Bilde nr. 17099 viser enda en slik urgammel post.