Kjentmannshåndboka 2012-14: Under fire dager igjen!

Under fire dager igjen til neste kjentmannshåndbok. Men på våre turer i Marka har vi allerede dumpet borti to av de nye postene. Her møtes håndboken 1990-92 og en av postene 2012-14. Det er grunn til å glede seg!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Aug 2012

Øskjevallseter 2012: oversikt og status

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet, tatt fra nordvest, sammen med bilde nr. 17094, tatt fra sydvest, gir en oversikt over de mest sentrale av de gamle bygningene på setra og gir en slags status for tilstanden i august 2012.

27 Aug 2012

Øskjevallseter 2012: takløs, salrygget og snart overvokst

Av Odd Tore Saugerud

Dette er samme hus som det på bilde nr. 9299 fra september 2008. Fra skjevt, men oppreist, til liggende i løpet av fire år viser hvor fort forfallet kan øke. Det er god grunn til å følge med på og dokumentere slike kulturminner som setergrender. En dag er de bare vekk.

26 Jul 2008

Bjørntjernet (Krokskogen): enda en urgammel kjentmannspost

Av Odd Tore Saugerud |

Bilde nr. 17098 viser en urgammel kjentmannspost på Øskjevallseter av typen for kvittering med stempel. Dette bildet, tatt med mobiltelefon, viser enda en slik. Den ble funnet i juli 2008 i myra syd for Bjørntjernet i forbindelse med Flaggspretten turorientering. Bjørntjernet ligger 800 meter rett nord for Mustadkroken. Om noen skulle ha mer informasjon om den første serien med kjentmannsposter eller håndbøker fra denne ville fotografen sette stor pris på å få vite om det, e-mail oddtsaug@online.no.