Rognebær med god oversikt

Disse rognebærene har nok en av de beste utsiktene i Marka, der treet deres vokser i en av skrentene øverst på Gyrihaugen. I motlyset mot Migartjern og Tyrifjorden ser vi at denne delen av Krokskogen begynner å få et høstlig gulskjær.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Sep 2012

Solylt septemberdag på vollen

Av Erik Unneberg

Etter en pause på Løvlia måtte det klassiske bildet fra vollen tas. Bilde nr. 6742 er tatt fra samme kamerastandpunkt, og viser stedet slik det fremstår en flott vinterdag. Men i dag var det sykling og september.

01 Sep 2012

Høstfargingen har begynt ved Auretjern

Av Erik Unneberg

Den første septemberdagen 2012 bød på flott sensommervær i spålsområdet. Her har høstfargene begynner å komme. Bildet er tatt i skiløypetraseen ved Auretjern, omtrent fra samme sted som bilde nr. 8617 ble tatt fra en dag sent i april 2009.

01 Sep 2012

I kano på Storflåtan

Av Erik Unneberg |

Det var mange folk i se i Krokskogen i dag, både på sykkel, til fots og på rulleski. Noen valgte også kano som fremkomstmiddel, slik som her ved utløpet av Storflåtan. Rundt dette vannet var det en god del som hadde klare intensjoner om å overnatte ved bredden.