Elgåsen: toppen og gylden belønning

Elgåsen var kjentmannspost i 1992-94. Posten er vekk, men belønning vanket det likevel på toppen. I håndboken anbefales det en runde i terrenget for å nyte de små idyllene. Nordsiden er ganske urørt av nyere skogsdrift og har en fin blanding av mosedekke og åpne områder i storskogen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Aug 2012

Elgåsen: hogstfelt gir utsikt

Av Odd Tore Saugerud

Det er mye fin og urørt natur på Elgåsen, men både i vest, syd og øst er det store områder med flatehogst. Fordelen er noe utsikt, som her mot søndre del av Eikebergkollen. Høstfarget gress dekker mesteparten av tørrkvisten og gir fotografen mulighet til å ta et skyggebilde av seg selv.

31 Aug 2012

Elgåsen: typisk krongle-Østmark mot vest

Av Odd Tore Saugerud

Elgåsen nordøst for Durud ligger i et område som ikke er mye besøkt. Starten på adkomsten fra stien mellom Grusbakken og Forfoten er også noe kronglete. Her er utfordringen den siste kløften fra vest. Min kone lot seg ikke overtale til å stille som målestokk i dette området, men stupsidene er minst 5 meter høye. Her må man gjøre som Bøygen, og finne en omvei utenom.

03 Sep 2012

Skålsjøkoia

Av Torgeir Stenstad

I disse traktene hadde Milorg stor aktivitet under krigen. I dag er koia restaurert (2007/2008) og benyttes av Høybråten jeger- og fiskerforening.