Røverkula: en kolle med spennende navn

Navnet på denne kollen kan tyde på litt av hvert. Kjentmannspost 1994-96, uten at håndboken fra den gang gir noen informasjon om navnet. Vi så heller ikke spor etter røveraktivitet. Kollen har tydeligvis vært utsatt for flatehugst for et par årtier siden, og er nå tettvokst med gran. Utsikten er begrenset til et gløtt mot Varingskollen mellom granene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Sep 2012

Nordskogen: der Lars Husmann bodde

Av Odd Tore Saugerud |

Nordskogen ligger rett nord for Nordskogtjernet. I dag er det bare overgrodde ruiner igjen av husmannsplassen, og skogen er i ferd med å innta vollene. Lars Husmann levde et hardt og arbeidssomt liv her. Han hadde tillatelse til å ha to kyr, men ifølge Atle på Sørskogen måtte han bringe melk og kugjødsel til bonden på Skøyen. Nordskogen var kjentmannspost 2004-06, og posten henger her fortsatt. Ruinen av stua er til høyre for og litt høyere enn posten.

03 Sep 2012

Nordskogtjernet

Av Odd Tore Saugerud

Når Sørskogen finnes, må det også være en Nordskogen. Atle på Sørskogen sier at Sørskogen først bare ble kalt «Skauen», men så kom «Nordskauen», og da ble «Skauen» til «Sørskauen». Denne lille idyllen er Nordskogvannet mellom Nordskogen og Sørskogen.

03 Sep 2012

Brennberget: urkjentmannspost?

Av Odd Tore Saugerud |

På et tre litt syd for furua med trigpunktet fant vi denne boksen med stempelpute og kjetting til stempel. Det ser ut til å være samme arrangement som vist i bilde nr. 17098, som Kåre Haug nå har bekreftet at var av de første postene i første generasjon av kjentmannsmerket som startet i 1962. Poster som den er eldre enn den hvite og blå som ble vist på åpningsdagen. Vi fant også rester av rødmalt finerplate i terrenget nær stemplingsboksen.