Musebu i Svenskedalen

Svenskedalen heter den dype og mørke dalen mellom Røverkula og Brennberget. Her, langs stien som Lars Husmann gikk til Skøyen, ligger det en gebrekkelig hytte nå kalt «Musebu». Den ble bygget på 1920-tallet som anleggsbrakke for veien mellom Skøyen og Sinober, som da skulle gå i Svenskedalen og om Nordskogen. Veien ble bygget fra nord nesten til Musebu, men så ble det bestemt å følge dagens trasé lenger nord.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Sep 2012

Røverkula: en kolle med spennende navn

Av Odd Tore Saugerud |

Navnet på denne kollen kan tyde på litt av hvert. Kjentmannspost 1994-96, uten at håndboken fra den gang gir noen informasjon om navnet. Vi så heller ikke spor etter røveraktivitet. Kollen har tydeligvis vært utsatt for flatehugst for et par årtier siden, og er nå tettvokst med gran. Utsikten er begrenset til et gløtt mot Varingskollen mellom granene.

03 Sep 2012

Nordskogen: der Lars Husmann bodde

Av Odd Tore Saugerud |

Nordskogen ligger rett nord for Nordskogtjernet. I dag er det bare overgrodde ruiner igjen av husmannsplassen, og skogen er i ferd med å innta vollene. Lars Husmann levde et hardt og arbeidssomt liv her. Han hadde tillatelse til å ha to kyr, men ifølge Atle på Sørskogen måtte han bringe melk og kugjødsel til bonden på Skøyen. Nordskogen var kjentmannspost 2004-06, og posten henger her fortsatt. Ruinen av stua er til høyre for og litt høyere enn posten.

03 Sep 2012

Nordskogtjernet

Av Odd Tore Saugerud

Når Sørskogen finnes, må det også være en Nordskogen. Atle på Sørskogen sier at Sørskogen først bare ble kalt «Skauen», men så kom «Nordskauen», og da ble «Skauen» til «Sørskauen». Denne lille idyllen er Nordskogvannet mellom Nordskogen og Sørskogen.