Gammelt og nytt

Steinmurens myke former står i kontrast til betongdammens stramme linjer i sørenden av Triungsvann. I perioden 2012-14 er dette også stedet å besøke for dem som vil klippe kjentmannspost nr. 9.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Sep 2012

Store steiner

Av Nina Didriksen |

Disse to store steinene ligger like ved Småvannsbu i Kjekstadmarka, og her er kjentmannspost nr. 2 for 2012-14 satt opp. De kalles visstnok Liertrollet og Vardåstrollet. Ellers i området er det spor av kølabonner, der det ble laget trekull til Dikemark jernverk.

03 Sep 2012

Cudriobakken

Av Nina Didriksen |

Kjentmannspost 44 for 2012-14 er plassert ved Cudriobakken i Østmarka. Den er en gren av Plankeveien. Oppkalt etter Karen Cudrio, enke etter Peder Cudrio, som eide store deler av Østmarka på 1700-tallet.

05 Sep 2012

Steindammen i Ulvevassdraget

Av Nina Didriksen |

Ulvedalen ligger sørøst i Romeriksåsene. Her ble det i sin tid laget fire dammer for å samle vann til å drive Holmsaga. Den sørligste er restaurert med ny plankeluke. Her står kjentmannspost 39 for perioden 2012-14.