Guribysaga: forankringer og steinkiste

Tømmerfløting krever lenser og forankringer for å holde tømmeret på den rette vei. Her ved Guribysaga finnes fortsatt både bolter og en kjettingrest, og på den andre siden et steinfylt kar av tømmer (steinkiste).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Sep 2012

Guribysaga: heise- og senkemekanismen til damluka

Av Odd Tore Saugerud

Heise- og senkemekanismen til damluka var solide saker, og har stått vel mot tidens tann. Rimeligvis mangler betjeningsratt eller –sveiv. Overflaterust gir patina.

09 Sep 2012

Guribysaga: vase i inntaksdammen

Av Odd Tore Saugerud

Demninger virker gjerne som en sil og stopper flytende gjenstander. Dette er et godt eksempel, først store gjenstander som trær, deretter stadig mindre gjenstander. I vårløsningen fungerer den også som stengsel for is, og elva kan være dekket av isflak i flere etasjer et godt stykke ovenfor stilla.

09 Sep 2012

Guribysaga: nesten som da den ble nedlagt i 1986

Av Odd Tore Saugerud

Guribysaga var i drift til 1986. På bedriftsområdet er det noe forfall, men turbinhuset og og høvleriet ser fortsatt bra ut fra utsiden. Legg merke til turbinrøret, som nok var etterisolert (på 1950-tallet?) med glassvatt. Det er kaldt i Lommedalen!