Fornøyde kjentmannsjegere

Karen-Margrethe Barstad, Sigurd Follerås, Kjersti von Krogh og Berit Nordli ser frem til mange flotte turer med ny kjentmannshåndbok.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Sep 2012

Høstfarger ved Steinsjøen

Av Eivind Molde

Bladene har fått en annen farge nå. Det er høst ved Steinsjøen.

10 Sep 2012

Veien i skogen

Av Nina Didriksen |

Dette er restene av en gammel vei til Langlia. Lengst borte i bildet ligger Salthulsbroen, som går over Salthuls- eller Salthølsbekken.

10 Sep 2012

Skåveggen i Gryta

Av Nina Didriksen |

Skåvegger av stein ble bygget langs sidene av vassdrag der det var tømmerfløting, for at tømmeret ikke skulle sette seg fast. Disse steinveggene er fra den tiden det ble fløtet tømmer i Heggeli-vassdraget. Nå står det en kjentmannspost her for perioden 2012-14.