Skapertjern

Høstdrag over Skapertjern i dag. Men likevel mildt og fint.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Sep 2012

Stuvstjern

Av Eyvind Wang

Litt slitsomme bakker opp til Stuvstjern. Belønningen er et idyllisk tjern.

14 Sep 2012

Høststemning ved Triungsvannene

Av Kjersti von Krogh

Triungsvannene (349 moh.) ligger nord for Dæliseteråsen, på grensen mellom Bærum og Oslo. Vannene ble vernet som våtmarksområde i 1992, og danner gode hekkeplasser for ender og vadefugl. Vannene har en rik myrflora.

14 Sep 2012

En mosegrodd og ærverdig dam, og en ny i betong

Av Kjersti von Krogh |

Ved Triungsvannene har det vært dam i riktig gammel tid, trolig tømmerkistedammer. Den gamle steindammen ligger som et kulturminne side om side med den nyere betongdammen.