Buvassbekken: i kløft, bratt og ganske utilgjengelig

Etter om lag 600 meter i V-dal, se bilde nr. 17298, flater dalsiden ut, men bekken renner fortsatt i foss i en kløft. Uten kjent målestokk er det vanskelig å bedømme høydeforskjeller fra bilder, men her er det om lag åtte meter stup ned til bekken.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Sep 2012

Buvassbekken: en V-dal med bekk og en gammel tømmervei

Av Odd Tore Saugerud

Etter fløyta, se bilde nr. 17297, går det bratt nedover, til dels med stup på vestsiden (østsiden av Bukollen). Her er det flere fint oppbygde tømmerveier som denne, som følger østsiden av bekken nedover. Litt ovenfor der dette bildet ble tatt, er det et veidele, hvor en vei fortsetter mot sydøst og er rødmerket. Det må ha vært en forholdsvis frisk utforkjøring. Vi har ikke funnet spor av skiløype her på våre skikart tilbake til 1972. På eldre nordmarkskart er dette utenfor kartet.

15 Sep 2012

Buvassbekken: fløyta

Av Odd Tore Saugerud

Fra demningen syd i Vrangen renner vannet først ned i Buvann, og deretter videre mot syd til Myra, før den munner ut i Hakadalselva. De første om lag 800 meter etter Buvann er ganske flate og karakteristisk for områder som vanligvis kalles fløyta. Det går en heller fuktig sti/traktorvei på vestsiden av dette området.

16 Sep 2012

Svanfossen

Av Eivind Molde

Det er flott å se på når Vorma slipper seg ned Svanfossen. Høydeforskjellen her er 3,61 meter. Svanfossen ligger i Fenstad, omtrent midt mellom Mjøsa og Glomma. Svanfoss sluse, like ved fossen, gjør det mulig å passere med småbåter.