Sundvolden Møllebrug: Den midtre demningen ved Bønnerudtjern

Dette er den midtre demningen ved Bønnerudtjern den gang det fortsatt var stor skog med et visst urskogsspreg her. Året var 2000, og vi hadde lagt fjern/kulturpost i turorienteringen Flaggspretten her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Sep 2012

Sundvolden Møllebrug: To av tre demninger ved Bønnerudtjern

Av Odd Tore Saugerud

Ved Bønnerudtjern er det tre demninger. De to som er synlige på bildet, den vestre i nedre venstre hjørnet, den midtre der Atie står, sørget for at vannet ikke kunne ta andre løp når demningen over bekken fra tjernet var full. I dette området er det nå store, nye hogstfelt med kratt og kvistrøyser som gjør at demningene ikke er umiddelbart lett synlige.

12 Mai 2000

Sundvolden Møllebrug: Demningen ved Retthelltjern

Av Odd Tore Saugerud

Demningen ved Retthelltjern (A) er den eneste av de fire demningene som fortsatt ligger inntil vannet den i sin tid demmet opp. Et fint stykke steinarbeide, som har tålt tidens tann bra. Den ligger fortsatt nesten som en overdimensjonert steinbro på en gammel kjerrevei. Bildet er fra 2000, da det var nyhugget og åpent her fortsatt, og vi hadde lagt fjern/kulturposter i turorienteringen Flaggspretten i området. Nå har det vokst opp mye kratt, og demningen er ikke grei å fotografere, men fortsatt lett å se.

18 Sep 2012

Til demningene ved vannene som ga driftsvann til Sundvolden Møllebrug

Av Odd Tore Saugerud |

Demningene ved Bønnerudtjern er kjentmannspost i inneværende periode. I håndboken er det nevnt tre andre vann som også ga driftsvann til Sundvolden Møllebrug. Kartutsnittet viser vannene med demninger: Retthelltjern (A), Bønnerudtjern (B), Nordsetertjern (C) og Åbortjern (D). I tillegg var også myra sydøst for Kleivstua demt opp til et vann. Kongens utsikt (K) er rett utenfor kartutsnittet. Det er flere store hogstfelt som ikke er på kartet, noen stier er lagt om, noen har forsvunnet, men kartet er velegnet for en tur til vannene og demningene.