Sundvolden Møllebrug: Tappedemningen ved Bønnerudtjern

Den tredje demningen ved Bønnerudtjern er tappedemningen, med lukket renne som vannet kunne slippes gjennom, og som bekken fortsatt renner gjennom. Dette er vannsiden av demningen, som skråner utover mot bunnen. Ingen av demningene har spor etter noen form for lukearrangement. Kjentmannspost 2012-14.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Mai 2000

Sundvolden Møllebrug: Den midtre demningen ved Bønnerudtjern

Av Odd Tore Saugerud

Dette er den midtre demningen ved Bønnerudtjern den gang det fortsatt var stor skog med et visst urskogsspreg her. Året var 2000, og vi hadde lagt fjern/kulturpost i turorienteringen Flaggspretten her.

17 Sep 2012

Sundvolden Møllebrug: To av tre demninger ved Bønnerudtjern

Av Odd Tore Saugerud

Ved Bønnerudtjern er det tre demninger. De to som er synlige på bildet, den vestre i nedre venstre hjørnet, den midtre der Atie står, sørget for at vannet ikke kunne ta andre løp når demningen over bekken fra tjernet var full. I dette området er det nå store, nye hogstfelt med kratt og kvistrøyser som gjør at demningene ikke er umiddelbart lett synlige.

12 Mai 2000

Sundvolden Møllebrug: Demningen ved Retthelltjern

Av Odd Tore Saugerud

Demningen ved Retthelltjern (A) er den eneste av de fire demningene som fortsatt ligger inntil vannet den i sin tid demmet opp. Et fint stykke steinarbeide, som har tålt tidens tann bra. Den ligger fortsatt nesten som en overdimensjonert steinbro på en gammel kjerrevei. Bildet er fra 2000, da det var nyhugget og åpent her fortsatt, og vi hadde lagt fjern/kulturposter i turorienteringen Flaggspretten i området. Nå har det vokst opp mye kratt, og demningen er ikke grei å fotografere, men fortsatt lett å se.