Sundvolden Møllebrug: Demningen ved Nordsetertjern

Demningen ved Nordsetertjern ligger helt inntil Sørsetraveien om lag 200 meter fra nordvestenden av tjernet. Den er den av demningene som er lettest tilgjengelig, og samtidig den mest tilgrodde. Ved anlegget av veien ble sydvestenden av demningen ødelagt. Bekken fra Nordsetertjern renner ned i Krokkleiva.

Sundvolden Møllebrug: Demningen ved Nordsetertjern

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Sep 2012

Bønnerudtjern

Av Odd Tore Saugerud

Som så mange andre skogstjern er også Bønnerudtjern ganske idyllisk, også når det ikke er strålende sol. I bakgrunnen lurer regnbygen som meteorologen glemte å varsle om, men heldigvis snertet den bare vår tur. Dette var et av mange steder på Krokskogen hvor det skulle spøke. Bekken fra Bønnerudtjern renner ned i Retthelltjern og videre ned Nordkleiva.

17 Sep 2012

Sundvolden Møllebrug: Tappedemningen ved Bønnerudtjern

Av Odd Tore Saugerud |

Den tredje demningen ved Bønnerudtjern er tappedemningen, med lukket renne som vannet kunne slippes gjennom, og som bekken fortsatt renner gjennom. Dette er vannsiden av demningen, som skråner utover mot bunnen. Ingen av demningene har spor etter noen form for lukearrangement. Kjentmannspost 2012-14.

12 Mai 2000

Sundvolden Møllebrug: Den midtre demningen ved Bønnerudtjern

Av Odd Tore Saugerud

Dette er den midtre demningen ved Bønnerudtjern den gang det fortsatt var stor skog med et visst urskogsspreg her. Året var 2000, og vi hadde lagt fjern/kulturpost i turorienteringen Flaggspretten her.