Nyseter i Vestmarka: restene av brønnen

Nyseter i Vestmarka var ikke bare seter, her var det fastboende i alle fall til 1875, og det var en innmark på minst 20 dekar. Nå er vollen gjenngrodd med store graner, og det er bare gresspartiene mellom disse og tallrike rydningsrøyser som viser at her var det en gang et jordbruk. Asker SKs orienteringskart over Bømarka, turutgaven med kulturhistoriske steder inntegnet, viser at der kjentmannsposten står, er det en ruin, og rett øst for denne en vanngrop. Ruinen ser mest ut som ei steinrøys, mens vanngropa som bildet viser, har innvendig steinmur og sannsynligvis har vært en brønn.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Sep 2012

Kjent og kjært fotomotiv

Av Kjersti von Krogh

Sør i Haugskollen ligger ruinene etter Solfjellstua, som en gang var et tradisjonsrikt serveringssted. Utsikten over vestre Bærum, Skui og Stovivann er flott denne vakre sensommerdagen.

19 Sep 2012

Og ennå er skogen grønn

Av Kjersti von Krogh

Blåstien opp den bratte lia nordvest for Rykkinn er godt vedlikeholdt. Siden 1982 har det her vært et lite naturreservat for å kunne ta vare på områdets uvanlig sterke dominans av lindetrær. Selv om vi nå er i siste halvdel av september, bærer ikke trærne preg av høst ennu.

19 Sep 2012

Utsikt til regn

Av Nina Didriksen |

En regnbue og en regnbyge dominerer utsikten fra toppen av tårnet på Oppkuven mot Vesle og Store Sandungen. Da vi kikket den andre veien så vi solskinn. Tårnet har fått ny trapp og er beæret med en kjentmannspost for perioden 2012-14.