Haukeliseter i Vestmarka: hustuft nord på vollen

Haukeliseter i Vestmarka ligger om lag 1,2 km rett syd for Nyseter. Også her er det spor av åpen voll og tydelige rydningsrøyser. Asker SKs orienteringskart over Bømarka, turutgaven med kulturhistoriske steder inntegnet, viser at det er to mulige ruiner på vollen, en nord på vollen, og en helt inntil skiløypa 150 meter lenger sør. Bildet viser den nordligste, en firkantet forhøyning i vollen, bevokst med unggran langs nordsiden. Uten et kart ville man knapt ha tenkt seg at dette var spor etter et hus.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Sep 2012

Nyseter i Vestmarka: restene av brønnen

Av Odd Tore Saugerud |

Nyseter i Vestmarka var ikke bare seter, her var det fastboende i alle fall til 1875, og det var en innmark på minst 20 dekar. Nå er vollen gjenngrodd med store graner, og det er bare gresspartiene mellom disse og tallrike rydningsrøyser som viser at her var det en gang et jordbruk. Asker SKs orienteringskart over Bømarka, turutgaven med kulturhistoriske steder inntegnet, viser at der kjentmannsposten står, er det en ruin, og rett øst for denne en vanngrop. Ruinen ser mest ut som ei steinrøys, mens vanngropa som bildet viser, har innvendig steinmur og sannsynligvis har vært en brønn.

19 Sep 2012

Kjent og kjært fotomotiv

Av Kjersti von Krogh

Sør i Haugskollen ligger ruinene etter Solfjellstua, som en gang var et tradisjonsrikt serveringssted. Utsikten over vestre Bærum, Skui og Stovivann er flott denne vakre sensommerdagen.

19 Sep 2012

Og ennå er skogen grønn

Av Kjersti von Krogh

Blåstien opp den bratte lia nordvest for Rykkinn er godt vedlikeholdt. Siden 1982 har det her vært et lite naturreservat for å kunne ta vare på områdets uvanlig sterke dominans av lindetrær. Selv om vi nå er i siste halvdel av september, bærer ikke trærne preg av høst ennu.