Bratt bakke

Manaskardet skjærer seg gjennom Krokskogstupet. En fin oppvarmingsetappe og for oss innfallsport til kjentmannspostene 12 og 13.

Bratt bakke

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Sep 2012

Sandungen

Av Berit Saghaug Mørck

En nydelig ettermiddag ved Sandungen.

22 Sep 2012

Gammel skiløype mellom Ståvivollen og Grønland

Av Berit Saghaug Mørck

Her gikk det skiløype til Grønland tidligere. Noen meter lenger framme skiller blåstien og skiløypa lag. Tror ikke mange velger denne veien på ski til Grønland lenger.

22 Sep 2012

Skogsdrift gjør stien tilnærmet ufremkommelig

Av Berit Saghaug Mørck

Det drives tynningshogst i skogen ovenfor Haugsvollen, og stien mellom Haugsvollen og Breimåsan var tilnærmet ufremkommelig. Akkurat her jeg tok bilde, var det en stripe i midten man kunne gå på. Jeg håper det blir ordnet og sådd når hugsten er ferdig slik at det igjen blir mulig å gå denne fine stien.